Tuesday, 29 March 2011

Makna Perkataan : Hubungan di antara Perkataan dan Benda


Di antara perkataan dan benda pada umumnya tidak ada hubungan yang mutlak.
Hubungan itu adalah arbitrari, iaitu bergantung kepada tanggapan yang ditentukan oleh sesuatu kumpulan penutur bahasa atau komuniti bahasa.

Perkataan yang dilambangkan oleh bunyi [yu] misalnya membawa makna yang berlainan bagi penutur bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Makna yang berlainan itu telah ditentukan oleh kedua-dua kumpulan penutur itu.

Walau bagaimanapun tedapat sesetengah perkataan yang menunjukkan hubungannya dengan benda yang dirujuknya. Hubungan ini timbul kerana perkataan itu diwujudkan berdasarkan kepada :

1. Bentuk bunyi benda itu sendiri.

Tiruan kepada bunyi dianggap sebagai satu dasar yang primitif dalam perwujudan perkataan bagi benda yang bersangkutan. Dengan demikian dikatakan , ada kesamaan di antara benda dengan namanya. Tiruan kepada bunyi benda itu kemudiannya menduduki taraf "kata" apabila penutur-penutur sesuatu bahasa itu menggunakan bunyi itu sebagai rujukan kepada nama benda yang menghasilkan bunyi tersebut. Sebagai contoh :

- Perkataan "terkukur" ialah nama yang diberikan kepada burung yang mengeluarkan bunyi "te ku ku".
- Perkataan "berkokok" asanya dari tiruan bunyi ayam jantan yang menghasilkan bunyi "kok, kok".
- Begitu juga dengan "menguak", "mengembek", mengiau", "menggonggong", "mengaum", dan sebagainya. Perkataan-perkataan itu asalnya berpunca daripada tiruan manusia kepada bunyi lembu (uak), bunyi kambing (embek), bunyi kucing (miau), bunyi anjing ("ong, ong") dan bunyi harimau (aum).

2. Nama orang yang mencipta atau menemui sesuatu.
Terdapat perkataan-perkataan yang berasal daripada nama orang, iaitu orang-orang yang menjadi penemu atau pencipta sesuatu. Kata itu kemudiannya menjadi nama umum yang durujukkan kepada sesuatu.

Sebagai contoh, perkataan "boikot" sebenarnya berasal daripada nama seorang Inggeris yang menjadi tuan tanah. Orangnya garang dan bengis. Namanya yang sebenar ialah Boycott.

Begitu juga dengan "sandwich". "Sandwich" sebenarnya ialah seorang bangsawan Inggeris yang suka berjudi. Oleh sebab terlalu asyik berjudi, dia tidak pulang makan dan setiap hari hanya membawa roti untuk makan tengah hari. Jadi roti "sandwich" sebenarnya berasal daripada nama manusia "Sandwich" itu tadi.

Satu contoh lagi ialah "oskar". "Oskar" berasal daripada nama seorang peminat seni, iaitu "Oscar".

Contoh-contoh lain misalnya, dapat kita lihat pada perkataan-perkataan seperti kasut Bata, pen Parker, nahu Za'ba, skala Likert, taksonomi Blooom, teori Darwin, dan lain-lain lagi. Perkataan-perkataan yang berhuruf condong itu merupakan orang-orang yang mencipta atau menemui benda-benda tertentu yang dinyatakan atau tertera sebelumnya.


3. Nama tempat asal benda itu.

Terdapat juga nama-nama benda yang berasal daripada nama tempat asalnya, misalnya kucing siam dan ikan sepat siam, asalnya dari Siam; Ayam goreng Kentucky, berasal dari Kentucky di Amerika Syarikat. Begitu juga kapur barus yang berasal dari Barus, iaitu nama sebuah tempat di Sumatera Barat. Perkataan sardin pula ada hubungan dengannya dengan nama pulau di Italia, iaitu Pulau Sardinia. Nama burung kenari berasal dari nama Pulau Kanari di Afrika. Perkataan magnet berasal dari nama tempat, iaitu Magnesia dan perkataan cologne juga berasal daripada nama tempat, iaitu Cologne di Jerman Barat.

Oleh sebab perkataan-perkataan itu telah menjadi perkataan umum, maka penutur-penutur tidak menyedari bahawa perkataan tersebut berasal dari nama tempat.


4. Bahan asal benda itu diperbuat.

Tidak banyak nama-nama benda yang berasal daripada nama bahan asal benda itu diperbuat yang telah sebati keadaannya, dalam bahasa Melayu. Kebanyakan nama itu disebut dalam bentuk rangkaian kata-kata sahaja, seperti tepung beras (tepung yang diperbuat daripada beras), tikar pandan (tikar yang diperbuat daripada pandan), wang perak (wang yang diperbuat daripada perak) dan contoh-contoh seperti kain sutera, kasut getah,beg kertas, pinggan kaca dan lain-lain.

Hanya terdapat satu contoh yang selalu diberikan, yang menunjukkan bahawa nama benda itu telah bulat-bulat atau sepenuhnya diambil daripada nama asal benda berkenaan. Nama itu ialah guni. Guni sebenarnya ialah serat daripada sejenis tumbuhan yang digunakan untuk membuat karung. Karung itu juga disebut orang sebagai guni. Jadi nama "guni" yang dirujukkan kepada "karung" itu memang sepenuhnya berdasarkan kepada nama bahan asal benda itu diperbuat.


bahasa Melayu, bahasa yang dinamik....


No comments:

Post a Comment